Specjalizujemy się w szeroko rozumianym transporcie wszelkich materiałów budowlanych jak i robotach ziemnych oraz drogowych. Wykonujemy zlecenia transportowe zarówno od dużych firm jaki i indywidualnych klientów.

 

Transport materiałów budowlanych z usługą HDS

Transport materiałów budowlanych naczepami 13,60m o ładowności 24T

 

Transport elementów przestrzennych wspomagających procesy budowlane 

Handel materiałami budowlanymi: płyty drogowe, kręgi betonowe, bloczki betonowe, płyty jumbo, drewno

Sprzedaż z transportem podbudów na drogi oraz pospółki na podniesienie terenu czy zasyp fundamentów

 

Sprzedaż z transportem czarnoziemu przesianego

Sprzedaż z transportem piasku i żwiru płukanego

Sprzedaż z transportem kruszbetu i gruzu ceglanego

Transport materiałów sypkich naczepami samowyładowczymi o ładowności 24T

 

Transport materiałów sypkich oraz sprzedaż mniejszych ilości wszelkich materiałów samochodem 4-osiowym o ładowności 18T z wywrotką trzystronną posiadającą hydroburtę.

Kompleksowe wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych z wywozem urobku

Wymiany gruntu

Wyburzenia